Richard Baches vei

5-000-01 Situasjonsplan
5-000-02 Utomhusplan
5-000-03 Situasjon-P kjeller
5-000-04 Soldiagram 21. Juni
5-000-05 Soldiagram 21. Mars
5-000-06 Soldiagram 21. September
5-100- 3d-perspektiv
5-100-01 Hus D_ 1. Etasje
5-100-02 Hus D_ 2. Etasje
5-100-03 Hus D_ 3. Etasje
5-100-04 Hus C_ 1. Etasje
5-100-05 Hus C_ 2. Etasje
5-100-06 Hus C_ 3. Etasje
5-100-07 Hus B_ 1. Etasje
5-100-08 Hus B_ 2. Etasje
5-100-09 Hus B_ 3. Etasje
5-100-10 Hus A_ 1. Etasje
5-100-11 Hus A_ 2. Etasje
5-100-12 Hus A_ 3. Etasje
5-200-01 Snitt A-A
5-200-02 Snitt B-B
5-250-01 Fasade Vest, Hus A
5-250-02 Fasade Øst, Hus A
5-250-03 Fasade Nord, Hus A
5-250-04 Fasade Sør, Hus A
5-250-05 Fasade Vest, Hus B
5-250-06 Fasade Øst, Hus B
5-250-07 Fasade Nord, Hus B
5-250-08 Fasade Sør, Hus B
5-250-09 Fasade Vest, Hus C
5-250-10 Fasade Øst, Hus C
5-250-11 fasade Nord, Hus C
5-250-12 fasade Sør, Hus C
5-250-13 Fasade Vest, hus D
5-250-14 Fasade Øst, Hus D
5-250-15 Fasade Nord, Hus D
5-250-16 Fasade Sør, Hus D

Advertisements